O nas

Prowadzimy kameralną szkołę, w której żaden uczeń nie pozostaje anonimowy. Staramy się stwarzać warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi i chociaż wysoki poziom nauczania jest naszym priorytetem, to rozwój wrażliwości społecznej i umiejętności interpersonalnych u uczniów są dla nas nie mniej ważnymi zadaniami.

Nasi uczniowie na co dzień uczą się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozszerzamy program nauczania języków obcych oraz nauk przyrodniczych, a lekcje urozmaicamy ciekawymi wycieczkami o walorach edukacyjnych i integracyjnych.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Piaseczno pod numerem 100. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nadzór nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nasza szkoła w opublikowanym w tym roku, na stronie waszaedukacja.pl OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH zajęła 1 miejsce w gminie Piaseczno (80.297 pkt) i bardzo wysokie, bo aż 17 miejsce w kraju. W tegorocznym rankingu wzięło udział aż 10 735 szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Ten sukces zawdzięczamy intensywnej pracy naszych uczniów oraz wspaniałej kadrze pedagogicznej. Cieszymy się, że w kameralnej placówce, którą tworzymy, oprócz miłej i serdecznej atmosfery, dzieci mają zapewniony bardzo wysoki poziom nauczania.

Ranking można znaleźć pod adresem:

https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/szkoly-podstawowe

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook