O nas

Prowadzimy kameralną szkołę, w której żaden uczeń nie pozostaje anonimowy. Staramy się stwarzać warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi i chociaż wysoki poziom nauczania jest naszym priorytetem, to rozwój wrażliwości społecznej i umiejętności interpersonalnych u uczniów są dla nas nie mniej ważnymi zadaniami.

Nasi uczniowie na co dzień uczą się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozszerzamy program nauczania języków obcych oraz nauk przyrodniczych, a lekcje urozmaicamy ciekawymi wycieczkami o walorach edukacyjnych i integracyjnych.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Piaseczno pod numerem 100. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nadzór nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szkoła Józefosław Mysiadło Piaseczno Konstancin

facebook